Ja s’han publicat al web de l’EPSEB els calendaris d’exàmens amb els horaris. Aquesta vegada, com a novetat, i degut a la situació provocada pel COVID-19, els exàmens es faran on-line. Per poder realitzar els exàmens de manera no presencial, la UPC ha creat ATENEA Exams, una plataforma d’alt rendiment perquè 5.000 estudiants puguin fer exàmens de manera simultània.