Eleccions al Claustre

Del 7 al 12 de novembre tindran lloc les votacions, per urna electrònica, per escollir les vacants dels representants dels diversos sectors al Claustre Universitari de la UPC.
Durant aquest procés electoral s'han de renovar un total de 52 representants dels diversos col·lectius:
 • 9 del PDI doctor amb vinculació permanent (PDI-A); 
 • 8 del Personal investigador en formació (PDI-B2);
 • 14 del PDI permanent doctor (PDI-B3),
 • 1 del PDI permanent no doctor (PDI-B4)
 • 20 de l’estudiantat.
Llegeix més
Aprovació al Consell de Govern de la UPC dels nous estudis de l'EPSEB

El passat 8 d'octubre en sessió ordinària el Consell de Govern de la UPC va aprovar, entre d'altres acords, un que afecta als estudis impartits a l'EPSEB:
4 de novembre
Visita tècnica al Teatre Nacional de Catalunya

El grup de teatre La Coquera organitza una visita guiada al TNC el proper dilluns 4 de novembre.
La visita comptarà amb la presencia del cap de manteniment i el regidor del Teatre Nacional de Catalunya i es durà a terme de 17 h. a 18.30 h. És una activitat gratuïta per a un màxim de 30 persones, interessats escriure a: remei.garcia@upc.edu tot indicant el número DNI, aquesta dada es facilitarà al TNC ja que ho requereixen per a l’accés.
L'hora de la trobada serà a les 16.45 h. al carrer Padilla.
6 de novembre
Acte Acadèmic 2019/2020 a l'Auditori de la UPC

L'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona celebrarà el curs 2019-20 l'Acte Acadèmic adreçat a:
 • Estudiantat de Grau titulat durant els cursos 2017/2018 i 2018/2019
 • Estudiantat de Màster titulat durant el curs 2017/2018
 • Estudiantat de Màster que han iniciat els seus estudis el curs 2018/2019
Donada l'alta demanda de participació, aquest acte es farà a l'Auditori de l'edifici Vèrtex de la UPC, al Campus Nord, que té una capacitat de 477 places.
Durant l'acte s'entregaran els premis del Col·legi d'Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) als millors TFGs d'arqutectura tècnica i del concurs de fotografia "EPSEB, l'inici del teu camí", patrocinat per Caixa d'Enginyers.
Del 25/11 al 20/12
Enquestes a estudiants de la UPC sobre l'actuació docent i les assignatures

Les enquestes a l'estudiantat són una eina per a la millora i l'avaluació de la docència de la UPC. El seu objectiu és la millora de l'activitat docent i de tots aquells aspectes relacionats amb l'organització i desenvolupament de les assignatures.

Accés a l'aplicació
Exposició Barcelona Flashback
El passat 9 d'octubre es va celebrar la inauguració de l'exposició Barcelona Flashback amb el documental "Arquitectures de Barcelona: Mirall urbà, set mirades" dirigida per Carme Puche Moré amb guió de Ramon Graus, professor de l'EPSEB, i Carme Puche.
Aquesta exposició, que es pot veure al Museu d'Història de Barcelona es perfila com un mètode de lectura urbana, un entrenament en l’art d’explorar la ciutat des dels romans fins al segle XXI per mitjà de les millors peces de la col·lecció.


 
29 novembre
2a Jornada sobre seguretat en esdeveniments musicals i esportius (#segues19)

El 29 de novembre de 2019 a la sala d'actes de l’EPSEB (UPC) tindrà lloc la 2a Jornada sobre seguretat en esdeveniments musicals i esportius dirigida a professionals del sector de la seguretat pública i privada, emergències, promotors i en general a qualsevol interessat en aquest àmbit.
La finalitat de la Jornada és ensenyar, aprendre, compartir experiències, amb una especial atenció en conèixer pràctiques innovadores sobre la seguretat en esdeveniments.

Llegeix més

Exàmens parcials curs 2019/2020 quadrimestre de tardor dels estudis de grau

Entre el 30 d'octubre i el 6 de novembre es faran els exàmens parcials dels estudis de grau que s'imparteixen a l'Escola.

Aquest any, donat que les dates coincideixen amb una convocatòria de vaga indefinida per part del Consell d'Estudiantat de la UPC, s'ha acordat a la Comissió Permanent de l'Escola, a petició de Rectorat i en base a la normativa general d’avaluació de la UPC (NAGRAMA), que l'estudiantat que s’aculli al seu dret de vaga i no vulgui continuar amb l’avaluació establerta pel centre per aquest quadrimestre, podrà realitzar una avaluació final única sol·licitant-ho per escrit al subdirector cap d’estudis de la titulació mitjançant una instància a l’e-Secretaria, abans del començament de les proves parcials del 30 d’octubre, indicant les assignatures que es veuran afectades.
Llegeix més

Dates destacades (novembre) del calendari electoral de les eleccions al Claustre de la UPC
 • Del 30 d'octubre al 6 de novembre: campanya electoral
 • Del 7 (a les 10 h) al 12 de novembre (a les 9.59 h): votacions electròniques
 • 12 de novembre: proclamació provisionals dels candidats i candidates electes
 • Del 13 al 14 de novembre: reclamacions a les candidatures provisionals
 • 15 de novembre: publicació dels resultats definitius
Llegeix mésCalendari electoral (novembre) de les eleccions a la Junta de l’EPSEB
 • 5 de novembre de 2019 (a les 10 hores): Publicació del cens definitiu
 • Del 5 al 8 de novembre de 2019 (des de les 11 hores del dia 5 fins a les 11 hores del dia 8): Presentació de candidatures, les candidatures han d'entrar per Registre (el registre del campus sud és a la consergeria de l'EPSEB, el seu horari és de dilluns a divendres de 10 a 12 hores.
 • Publicació provisional de candidatures: 8 de novembre de 2019 (a partir de les 12 hores)
 • Del 8 al 13 de novembre de 2019 (des de les 13 del dia 8 fins a les 13 hores del dia 13): Reclamacions a les candidatures provisionals
 • 13 de novembre de 2019 (a les 14 hores): Proclamació definitiva de candidatures
 • 14 de novembre de 2019 (a les 10 hores): Sorteig públic dels membres de la mesa electoral
 • Del 14 al 19 de novembre de 2019: Campanya electoral
 • Del 14 al 19 de novembre de 2019 (horari a determinar): Vot anticipat        
 • 20 de novembre de 2019: Jornada de reflexió
 • 21 de novembre de 2019 (de 10 a 18 hores): Jornada de votació
 • 21 de novembre de 2019 (a partir de les 18 hores): Proclamació provisional dels resultats  
 • 22 al 26 de novembre de 2019 (fins a les 12 hores): Reclamacions als resultats provisionals
 • 27 de novembre de 2019: Proclamació definitiva dels resultats         
Llegeix més

Procés d'acreditació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals

En el marc d’aquesta acreditació, i d’acord amb el que estableix l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) les fases que s'han de seguir durant el mes de novembre són les següents:

 • El Comitè d’Avaluació Interna elabora una memòria (autoinforme), analitzant diversos aspectes (6 estàndards), la majoria a nivell global del centre, però alguns de manera diferenciada per a cada titulació. Límit: 15 de novembre de 2019

 • El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la UPC (GPAQ) fa la revisió tècnica de la proposta d’autoinforme (documentació i evidències) i pot sol·licitar canvis. El límit per poder incorporar aquests canvis és del 27 de novembre fins el 4 de desembre de 2019.

Llegeix més

Convocats els ajuts per impartir docència a universitats partners europees

El Vicerectorat de Política Internacional ha convocat ajuts econòmics per finançar les missions docents (STA) que es duguin a terme el curs acadèmic 2019-2020 en el marc del programa ERASMUS+ KA103 de la Unió Europea.


Llegeix més

Convocatòria d'ajuts per al PDI per a realitzar una mobilitat a universitats americanes CASA 

La UPC participa al Consortium for Advanced Studies Abroad (CASA) que, entre diverses activitats, ofereix als seus membres un programa de beques de mobilitat. El programa proporciona l'ajuda financera necessària per dur a terme projectes individuals de recerca a les universitats de Brown, Cornell University, Harvard University, Johns Hopkins University, Northwestern University, the University of Pennsylvania, and Vanderbilt University.

Llegeix més

Convocatòria de reunió de la Junta d'Escola

Durant el mes de desembre es convocarà als membres de la Junta d'Escola en sessió ordinària.

Acte acadèmic de Nadal 

Durant l'Acte es farà entrega de les distincions acordades a la Junta de l'Escola, per al personal jubilat l'any 2019.

Del 31 d'octubre a l'1 de novembre Castanyada, Tots Sants i Halloween

Tots Sants és la festa de tardor més esperada, durant la qual hi ha el costum de menjar castanyes i fer panellets. Però la festivitat també és el moment de l’any en què recordem els nostres difunts i anem al cementiri a portar flors als avantpassats. 

A més el 31 d'octubre també és la nit de Halloween.