Junta d'Escola

El passat 11 de desembre es va celebrar la Junta d’Escola, en la que, entre altres, es van aprovar: 
 • Informe d’acreditació del màster interuniversitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals
 • Informe de seguiment del centre corresponent al curs acadèmic 2018-2019
 • Memòria simplificada de l’Escola, d’acord amb les directrius establertes per la UPC, i la memòria ampliada, ambdues del curs acadèmic 2018-2019.
Tota la documentació la podreu trobar en els apartats corresponents del web de l'Escola.
Llegeix més

Exàmen finals

Des del 7 fins al 20 de gener es duran a terme els exàmens finals de les titulacions oficials que s'imparteixen a l'Escola:

 • Arquitectura Tècnica i Edificació / Ciències i Tecnologies de l'Edificació
 • Arquitectura Tècnica i Edificació (Pla 2019)
 • Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
 • Màster Universitari en Construcció Avançada en l'Edificació
 • Màster Universitari en Gestió de l'Edificació
 • Màster Interuniversitari en Prevenció de Riscos Laborals
Consulta els calendaris d'exàmens

Exàmens de reavaluació

Des del 21 fins al 29 de gener es duran a terme els exàmens de reavaluació de les titulacions oficials de grau que s'imparteixen a l'Escola:
 • Arquitectura Tècnica i Edificació / Ciències i Tecnologies de l'Edificació
 • Arquitectura Tècnica i Edificació (Pla 2019)
 • Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
Consulta els calendaris d'exàmens

Calendari TFG/TFM Convocatòria gener/febrer 2020 

Durant el mes de gener hi ha els terminis següents:


Preparació de la documentació
 • Documentació a presentar: Càrrega del treball íntegre (memòria final, resums, annexos, etc...) en pdf.
 • Terminis: Finalitza el 23 de gener
 • Agents: Estudiantat
 • Lloc: Aplicatiu propostes TFG/TFM
Verificació documentació 
 • Documentació a presentar: El Director de TFG/TFM ha d'omplir les fitxes de seguiment, donar el vistiplau al .pdf i informe final de valoració
 • Terminis: Finalitza el 27 de gener
 • Agents: Director del TFG/TFM
 • Lloc: Aplicatiu propostes TFG/TFM, Aplicatiu seguiment TFG/TFM
Lliurament del treball
 • Documentació a presentar: L'estudiantat ha de lliurar el treball íntegre en paper i en CD
 • Terminis: Dies 29 i 30 de gener
 • Agents: Estudiantat
 • Lloc: Consergeria
En el cas de l'estudiantat de grau, cal que tinguin present l'Acreditació de competència genèrica en tercera llengua.

Beques del Saló de l'Ensenyament 2020 

Es busquen informadors per a l’estand de la UPC en el Saló de l'Ensenyament, que se celebrarà del 18 al 22 de març de 2020.

 • 2 estudiants del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
 • 2 estudiants del grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
Torn de matí (3762): 08.45 h -14.45 h (de dimecres a diumenge)
Torn de tarda (3763): 14.30 h -19.30 h (de dimecres a dissabte)
Algun horari pot variar el primer i últim dia de Saló.

Hi haurà una sessió de formació obligatòria uns dies abans del Saló.

Sous:
Torn de matí:  295,22 € bruts
Torn de tarda: 186,46 € bruts
D'aquests imports s'ha de descomptar l'IRPF i SS.
 
Incompatibilitats:
La beca del Saló serà incompatible amb qualsevol altra beca d'aprenentatge (fins i tot la del torn de tarda) i també qualsevol altra beca de recerca.

Termini: 9 de gener 2020

Premis Catalunya Construcció 2020

El CAATEEB convoca la dissetena edició dels Premis Catalunya Construcció, que consta de 5 categories professionals i un premi al treball de fi de grau i un premi especial

El termini de presentació de candidatures finalitza el 27 de març de 2020.

17è Concurs de la Carpeta UPC

Enguany, es proposa que la temàtica que ha d'inspirar els dissenys de la carpeta sigui l'emergència climàtica.

Termini per presentar dissenys: 31 de gener 2020
Llegeix més

Matrícula i inici de classes del 2n quadrimestre
Durant el mes de febrer hi haurà la matrícula i l'inici de classes del segon quadrimestre. Al web de l'EPSEB es podran consultar:

Festivitats de primers d'any
Durant els primers dies de gener continuen les festes i les diferents activitats a la ciutat. Podeu consultar l'agenda cultural al web de l'Ajuntament de Barcelona.
Recordeu que l'Escola romandrà tancada fins el 6 de gener.