Processos electorals
An image
Eleccions Consell DAC
Dimarts, 23 de novembre
Finalització període de votacions electròniques (9:59)
Dimecres , 24 de novembre
Proclamació resultats provisionals.
Dijous, 25 de novembre
Inici reclamacions resultats (secretari@ac.upc.edu).
Divendres, 26 de novembre
Final reclamacions resultats (12:00)
Convocatòria DAC
An image
Eleccions vacants Claustre Universitari 2021
Dimecres, 24 de novembre
Fi de la campanya electoral
Dijous, 25 de novembre
Inici de les votacions (10:00 h)

Eleccions Claustre
Canvis de personal a la FIB
An image
Consergeria
En Pere Sáez Mora es va incorporar a la UTGCNTIC el passat dia 2 de novembre, concretament a la Consergeria/Serveis de Recepció de la FIB. Actualment treballa donant servei tant a la FIB B6 com a la UTG C6S1. Benvingut!
An image
Secretaria de direcció
Des del 8 de novembre està amb nosaltres al deganat de la FIB la Tània Polonio Alamino. S'ha incorporat a la Unitat Suport Institucional i Relacions Externes FIB com a secretària de direcció. Benvinguda!

El 12 de novembre va ser el darrer dia a la FIB de la Maribel Castillo Rodriguez, que ara forma part del Gabinet de Relacions Internacionals de la UPC. Molta sort!
 
Projectes inLab FIB
An image
MultiDEPART
El projecte desenvolupat per un consorci de 12 socis de diferents països europeus, serà capaç de desenvolupar una eina que permetrà sistematitzar i gestionar el transport en resposta a la demanda i que estarà dirigida a les autoritats del transport públic (ATP).
L'inLab FIB col·labora en diferents tasques, com la definició de la metodologia i els requisits; la selecció de les eines de planificació DRT i la implementació de la tecnologia d'aplicacions web.

Projecte MultiDEPART
An image
IRIS
És un projecte europeu (H2020) enfocat en l'àmbit de la ciberseguretat, del Data Science i del Big Data.
Hi col·laboren més de 19 entitats repartides al llarg de 12 països de la UE.

Té per objectiu, oferir un marc que doni suport a les xarxes europees CERT i CSIRT per minimitzar l'impacte dels riscos de ciberseguretat i privacitat, així com les amenaces introduïdes per vulnerabilitats ciberfísices en les plataformes de IoT i IA.
 
Projecte IRIS