Reavaluacions GEI

Us recordem que durant aquesta setmana, en horari de matí, tenen lloc les classes de reavaluacions per aquest quadrimestre (FM, IC, PRO1, EC, M1 i PRO2).

Els exàmens seran dilluns 7 de febrer.

Comissions Acadèmiques i d'Avaluació Curricular
Aquesta setmana han tingut lloc les reunions de la CAGEI i de dues Comissions d'Avaluació Curricular: