An image
Convocatòria de mobilitat
Primera convocatòria de mobilitat per a impartir docències en el marc del Programa ERASMUS+ KA107 de la  Comissió Europea, que es diguin a terme en el període 2019-2020.

Termini 17 de maig 2019.

Llegeix més
An image
Sostenibilitat del TFG de la FIB a la ràdio
El professor Fermín Sánchez va ser entrevistat per RadiUS, la ràdio de la Universitat de Sevilla, sobre com treballem la sostenibilitat en els TFG a la FIB. Podeu trobar l'entrevista en el programa del 9 d'abril des del minut 14.40 al 29.30.

Llegeix més 
An image
Curs anglès per PDI
L'ICE ens ofereix el curs English for University Lecturing. Oferit pels professors i professores que fan docència en anglès o bé voldrien fer docència en anglès, encara que estarà obert a qualsevol PDI de la UPC.

Llegeix més