An image
Festa FIB 
El 3 de maig, t'esperem a Festa FIB de 10 a 2.30 h de l'endemà. 

Llegeix més 
An image
Enquestes docents
Del 29 d'abril al 31 de maig podeu respondre les enquestes docents. 

Llegeix més
An image
Reunions òrgans de govern
La JF el 8 de maig, 12.15 h.
La CP 22 de maig, 12 h.
El Claustre Universitari el 7 de maig, 9 h.