Comissions Acadèmiques Curriculars dels graus
Les comissions acadèmiques dels graus es fan via Google Meet:
  • CAGCED, divendres 17 de juliol a les 11.30 h
  • CAGEI, dilluns 20 de juliol a les 10 h
Comissions Acadèmiques Curriculars dels màsters
Les comissions van tenir lloc divendres 17 de juliol via Google Meet.
  • CAIMAI 17 de juliol a les 9.00 h
  • CAMEI 17 de juliol a les 10.30 h
  • CAMIRI 17 de juliol a les 15.30 h