Eleccions vacants Junta de Facultat 
27 d'octubre. Fi presentació candidatures (12.00 h) i proclamació provisional de candidatures
30 d'octubre. Fi reclamació contra proclamació provisionals de les candidatures (12.00 h)
Calendari
Eleccions delegat o delegada de centre de l'estudiantat
Convocades el 5 d'octubre i adreçades als estudiants de la FIB.Tindran lloc del 6 a l'11 de novembre amb votació amb urna electrònica.
27 d'octubre. Fi presentació candidatures (12.00 h) i proclamació provisional de candidatures
30 d'octubre. Fi reclamació contra proclamació provisionals de les candidatures (12.00 h)

Calendari