Eleccions vacants Junta de Facultat
5 de novembre: Fi campanya electoral (21.00 h)

6 -11 de novembre: Votació amb urna electrònica.


Calendari 
Eleccions renovació membres electes de la CAGCED
4 de novembre: Publicació del cens electoral definitiu i inici del període de presentació de candidatures.

Calendari
Eleccions delegat o delegada de centre de l'estudiantat
5 de novembre: Fi campanya electoral (21.00 h)
6-11 de novembre: Votació amb urna electrònica.


Calendari