Eleccions
Eleccions vacants Junta de Facultat

16 de novembre: Proclamació resultats definitius i dels candidats i candidates electes

Calendari 
Eleccions renovació membres electes de la CAGCED
17 de novembre:  Proclamació definitiva de les candidatures
Inici de la campanya electoral.

20 de novembre: Inici de la votació amb urna electrònica.

Calendari
Eleccions delegat o delegada de centre de l'estudiantat
16 de novembre: Proclamació definitiva dels resultats i del candidat electe o la candidata electa.

Calendari