Sessions formatives/informatives
An image
Taller de sensibilització vers la diversitat sexual, afectiva i de gènere (LGTBI)
  • Data: 10 de febrer de 2021
  • Horari: de 12 a 14 hores
  • Formadora: Aina Troncoso, psicòloga de CONEXUS
Inscripcions

An image
Taller de sensibilització vers la violència masclista 
  • Data: 24 de febrer de 20221
  • Horari: de 12 a 14 hores
  • Formadora: Aina Troncoso, psicòloga de CONEXUS
Inscripcions