Canvis a l'equip deganal FIB
An image
Vicedeganat de Relacions Internacionals
La professora Anna Rio Doval (dept. de Matemàtiques), encarregada de la gestió de la mobilitat (estudiantat, professorat i PAS) i dels acords acadèmics amb altres universitats. La trobareu per email.
An image
Vicedeganat d'Empreses
El professor René Serral Gracià (dept. d’Arquitectura de Computadors), encarregat de la gestió de les relacions amb les empreses, l’impuls de l’emprenedoria i la innovació.
Podeu contactar amb ell en aquest 
email.
An image
Vicedeganat de Relacions Institucionals
El professor Joan Antoni Pastor Collado (dept. d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació), fins ara vicedegà de Relacions Institucionals i Relacions Internacionals, passa a ser vicedegà de Relacions Institucionals. Contacteu per email.