Noves incorporacions de professorat 
 Per aquest curs 2020-2021, s’ha produït noves incorporacions de PDI Associat adscrit a l’Institut de Ciències de l’Educació, per al Màster de formació del professorat de Secundària.
Llegeix més
Postgrau adreçat al PDI
 Aquest curs acadèmic 2019-2020, tot i l’excepcionalitat, s’han titulat 14 membres del professorat de la UPC al Programa de Postgrau: Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM).
Llegeix més
Tecnologies immersives en educació
 La jornada celebrada a IDEAL Barcelona es va ocupar sobretot de les possibilitats educatives i formatives que les tecnologies immersives ens poden oferir. Una oportunitat i una aposta que la UPC juntament amb el nou partner IDEAL, visualitzen de forma sinèrgica. L’enginyeria és l’àmbit on durant els darrers 5 anys hi ha hagut més experiències en realitat virtual. Unes novetats tecnològiques que permeten la inclusivitat i la individualització en els processos formatius.
Llegeix més
Celebrat el 2n UNITE! Dialogue
 S’ha celebrat el segon Dialogue de l’aliança UNITE!, en la que la UPC està treballant juntament amb altres 6 universitats europees. Els Dialogues són trobades de debat que es realitzen cada sis mesos aproximadament. L’Institut de Ciències de l’Educació hi col·labora en els paquets de treball relacionats amb Virtual Campus i Good Peadgogical Practices.
Llegeix més