Continuïtat visites als centres
Des de la direcció de l’ICE s’està completant la roda de visites de col·laboració a les direccions dels centres de la UPC. La roda de visites es va iniciar al gener i es preveu que es pugui concloure abans de final d'any 2019, havent compartit trobades amb la totalitat dels centres de la UPC.
Llegeix més
Enllaç amb els centres UPC
Fruit de la roda de visites i dels contactes de la direcció de l’ICE amb totes les direccions dels centres de la UPC, l’ICE té una persona d’enllaç a cada equip directiu de cada centre. 
Llegeix més